Hãy tạo ra sự gắn kết chứ, không phải còng tay
Lần lượt, chúng tôi tạo ra một tấm lưới khổng lồ tượng trưng cho tình đoàn kết với những người lưu vong.
Bằng cách đan xen những liên kết này, chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tích cực về vấn đề di cư!
Để có sự chào đón công bằng và trang trọng đối với người di cư

Hãy tạo ra sự gắn kết chứ, không phải còng tay
Lần lượt, chúng tôi tạo ra một tấm lưới khổng lồ tượng trưng cho tình đoàn kết với những người lưu vong.
Bằng cách đan xen những liên kết này, chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tích cực về vấn đề di cư!
Để có sự chào đón công bằng và trang trọng đối với người di cư