Kelep­çe değil, bağ­lar öre­lim Her bir hal­kayı bir­leş­ti­re­rek, sürgün­de­ki insan­la­ra karşı dayanış­mayı sim­ge­leyen dev bir ağ oluş­tu­ruyo­ruz. Bu bağ­ları öre­rek, göç­lerle ilgi­li pozi­tif bir vizyon inşa ediyo­ruz! Göç­men­lere adil ve layık bir karşı­la­ma için
Kelep­çe değil, bağ­lar öre­lim Her bir hal­kayı bir­leş­ti­re­rek, sürgün­de­ki insan­la­ra karşı dayanış­mayı sim­ge­leyen dev bir ağ oluş­tu­ruyo­ruz. Bu bağ­ları öre­rek, göç­lerle ilgi­li pozi­tif bir vizyon inşa ediyo­ruz! Göç­men­lere adil ve layık bir karşı­la­ma için