Djo­go­dir­gol hara na djod­jê djo­lo­ko
Sokou­gol wa sokir­dê, ko syn­thou­gol bôgol djou­tou­gol ko firi nabi­dal hakou­dê kan­bês hôbês won­bês kei­di­din.
Djon­ni­di­raye djou­dê­mên­dên, wonaye sabou tan­bi­ta­gol hôbês kei­di­din !
Fi nobês tan­bi­to­ra hôbê­ben ê têdou­gal.