Laten we ban­den sme­den Lus per lus, we bou­wen samen aan een enorm van­gnet. Het sym­bo­li­seert onze soli­da­ri­teit met men­sen op de vlucht. We weven ban­den, we sme­den ban­den, we bou­wen samen aan een posi­tief beeld rond migra­tie. Voor een men­sen­waar­dig onthaal van men­sen op de vlucht.
Laten we ban­den sme­den Lus per lus, we bou­wen samen aan een enorm van­gnet. Het sym­bo­li­seert onze soli­da­ri­teit met men­sen op de vlucht. We weven ban­den, we sme­den ban­den, we bou­wen samen aan een posi­tief beeld rond migra­tie. Voor een men­sen­waar­dig onthaal van men­sen op de vlucht.