მარყუჟი მარყუჟში, ვქმნით გიგანტურ სოლიდარობის ბადეს ადამიანებისთვის რომლებიც დევნილობაში ცხოვრობენ. ამ კავშირების შეერთებით შევძლებთ ვიპოვოთ, ახალი პოზიტიური ხედვა დევნილებისთვის. სამართლიანი და ღირსეული მიღება დევნილებს!
მარყუჟი მარყუჟში, ვქმნით გიგანტურ სოლიდარობის ბადეს ადამიანებისთვის რომლებიც დევნილობაში ცხოვრობენ. ამ კავშირების შეერთებით შევძლებთ ვიპოვოთ, ახალი პოზიტიური ხედვა დევნილებისთვის. სამართლიანი და ღირსეული მიღება დევნილებს!