Hãy tạo ra sự gắn kết chứ, không phải còng tay
“Hãy tạo ra sự gắn kết chứ, không phải còng tay” là một việc làm đoàn kết tập thể, biến những chiếc dây buộc, đôi khi được sử dụng như còng tay thành một tấm lưới đoàn kết đối với những người lưu vong, có hoặc không có giấy tờ.
Nó tượng trưng cho sự cần thiết phải cùng nhau, các công dân và chính trị gia từ Brus­sels, Flan­ders, Wal­lo­nia và những nơi khác, để đảm bảo sự chào đón trang nghiêm đối với những người lưu vong và tạo điều kiện cho sự hòa nhập lâu dài vào Bỉ.

Một mạng lưới đoàn kết khổng lồ
Dưới sự lãnh đạo của nghệ sĩ Béné­dicte Moyer­soen, cùng với Thành phố Chào đón, một cuộc huy động công dân rộng rãi đã được phát minh trên khắp nước Bỉ để cùng nhau làm việc và tiếp cận vấn đề di cư thông qua lăng kính tích cực và mang tính xây dựng.
Kể từ tháng 4 năm 2023, các công dân từ 5 đến 96 tuổi đã dệt từng tác phẩm theo nhóm nhỏ: trong trường học, doanh nghiệp, viện dưỡng lão, trong các sự kiện văn hóa hoặc các cuộc họp với các quan chức dân cử tại địa phương, khắp nơi ở Bỉ.
Dệt dây buộc lại với nhau là thể hiện sự đoàn kết. Đó là gặp gỡ người khác bằng việc làm, đó là chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ về những hành động cụ thể để có được sự chào đón trang nghiêm và lâu dài.

Một tác phẩm mang tính biểu tượng trong không gian công cộng
Tác phẩm được tạo thành từ 112.000 dây buộc, đại diện cho số người sống “không có giấy tờ” ở Bỉ. Bằng cách tập hợp chúng lại với nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ trưng bày trong không gian công cộng, tác phẩm thể hiện sức mạnh của sự gắn kết và trở thành tiêu chuẩn cho sự quyết tâm đón nhận với vòng tay rộng mở.
Việc lắp đặt chiếc lưới khổng lồ này, được thiết kế và sản xuất với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Alain De Clerck, chỉ có thể thực hiện được nhờ nỗ lực tập thể. Công trình chỉ tồn tại nhờ hàng trăm người đã huy động để tạo ra nó, lắp đặt nó và tôn vinh nó.
Công trình sử dụng dây buộc thùng nhựa có thể tái chế. Nó dự định được trưng bày một cách bền vững, trên khắp nước Bỉ và hơn thế nữa, với tư cách là người mang thông điệp mang tính biểu tượng vượt thời gian mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, bất kể tuổi tác, lịch sử, nguồn gốc của chúng ta.
Có thể thực hiện được một chính sách di cư khác: chào đón một cách trang nghiêm, để hòa nhập lâu dài.
Tìm hình ảnh các buổi hội thảo, danh sách đối tác và nhu cầu trên trang : https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be

Hãy tạo ra sự gắn kết chứ, không phải còng tay
“Hãy tạo ra sự gắn kết chứ, không phải còng tay” là một việc làm đoàn kết tập thể, biến những chiếc dây buộc, đôi khi được sử dụng như còng tay thành một tấm lưới đoàn kết đối với những người lưu vong, có hoặc không có giấy tờ.
Nó tượng trưng cho sự cần thiết phải cùng nhau, các công dân và chính trị gia từ Brus­sels, Flan­ders, Wal­lo­nia và những nơi khác, để đảm bảo sự chào đón trang nghiêm đối với những người lưu vong và tạo điều kiện cho sự hòa nhập lâu dài vào Bỉ.

Một mạng lưới đoàn kết khổng lồ
Dưới sự lãnh đạo của nghệ sĩ Béné­dicte Moyer­soen, cùng với Thành phố Chào đón, một cuộc huy động công dân rộng rãi đã được phát minh trên khắp nước Bỉ để cùng nhau làm việc và tiếp cận vấn đề di cư thông qua lăng kính tích cực và mang tính xây dựng.
Kể từ tháng 4 năm 2023, các công dân từ 5 đến 96 tuổi đã dệt từng tác phẩm theo nhóm nhỏ: trong trường học, doanh nghiệp, viện dưỡng lão, trong các sự kiện văn hóa hoặc các cuộc họp với các quan chức dân cử tại địa phương, khắp nơi ở Bỉ.
Dệt dây buộc lại với nhau là thể hiện sự đoàn kết. Đó là gặp gỡ người khác bằng việc làm, đó là chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ về những hành động cụ thể để có được sự chào đón trang nghiêm và lâu dài.

Một tác phẩm mang tính biểu tượng trong không gian công cộng.
Tác phẩm được tạo thành từ 112.000 dây buộc, đại diện cho số người sống “không có giấy tờ” ở Bỉ. Bằng cách tập hợp chúng lại với nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ trưng bày trong không gian công cộng, tác phẩm thể hiện sức mạnh của sự gắn kết và trở thành tiêu chuẩn cho sự quyết tâm đón nhận với vòng tay rộng mở.
Việc lắp đặt chiếc lưới khổng lồ này, được thiết kế và sản xuất với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Alain De Clerck, chỉ có thể thực hiện được nhờ nỗ lực tập thể. Công trình chỉ tồn tại nhờ hàng trăm người đã huy động để tạo ra nó, lắp đặt nó và tôn vinh nó.
Công trình sử dụng dây buộc thùng nhựa có thể tái chế. Nó dự định được trưng bày một cách bền vững, trên khắp nước Bỉ và hơn thế nữa, với tư cách là người mang thông điệp mang tính biểu tượng vượt thời gian mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, bất kể tuổi tác, lịch sử, nguồn gốc của chúng ta.
Có thể thực hiện được một chính sách di cư khác: chào đón một cách trang nghiêm, để hòa nhập lâu dài.
Tìm hình ảnh các buổi hội thảo, danh sách đối tác và nhu cầu trên trang : https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be