Djô­go­di­rin, hara na djo­guê djo­lo­ko
Djô­ni­di­rin djou­dê hara na djo­guê djo­lo­ko, ko hanou­den ê fê kan­bês hôbês lei­di­din, marou­bês mâ bês mara kai­di.
Kô won­ti­dou­gol ê dia­mad­ji­din fô, dêbo, gor­ko, bês ka poli­tique Bruxelles, Flandre, Wal­lo­nie ê noke­li­go, tan­bi­to­bês nô hani­ri kah lei­di Bel­gique dô.

Bôgol nabi­dal tôwou­gal
Kan­ko Béné­dicte Moyer­soen kô sou­ci­nay­dô, waki­li­na dê mod­jo­bês your­me­te­dês, yan­gni­na moto­di­rês wada yeou­te­red­ji fi hobês beben fô ka lei­di  ê no bês tan­bi­to­ra­bês.
Ylan­de­ma 2023, bês dou­bi djo­wi ( 5) thia­pan­dê dje­naye ê dje­gô ( 96) woni ko hiti­di ê gou­rou­pad­ji toso­ki ê nokou­rêd­ji dou­dou­di, ka lecol, nokou­red­ji ka gole­tê, ka thiou­di ka kan­bê maou­nou­be­ben hôdi­don, ka moto­di­rê fi fina tawad­ji, ê lan­bês lei­di Bel­gigue bouye tin­ti­di.
Djo­go­dir­gol wa djo­lo­ko wona wa bôgol, wola anded­ji­ma­bês mid­ji­to ko bês hani detou­gol fi tan­bi­ta­gol­bês ko djou­ti.

Piwoun koun­bês andir­tir­tê ê nokou­red­ji ka fô kafi
Ko djo­lo­kodjes têmê­dê­rê ê sapoye didi (112 000) ko per­sen­ti kan­bês bês ala kai­di lei­di Bel­gique. Mobi­di­ra­bês wa bogol djou­tou­gol ê des nokou­rê kafa­dê, hola dolet djon­ni­dir­gol djou­dês, tan­bi­to­ra­bês ê djou­dê didi no dou­wi­ra.

Tan­bi­ta­gol bogol djou­tou­gol, ko andi­tou­gol kan­ko artiste djô ôn Alain De Clertk, ko golet dja­ma ôn fô, si den golet woni ê kénê ko, fi dja­ma ôn woni ko mobo­ri­ri fi andi­tan­gol­nô, tan­bi­tô, wer­to­ra goleet mako­den.
Den golet djo­lo­ko pôre,  wid­ji­tedes ê nokou­rêd­ji dou­dou­di ê dere Bel­gigue ê kei­dê go, ko firi goto hana wadê­dê djo­lo­ko, ko ywiwô ê adou­na ôn, woni dou­biwô ko ônti­gui mari fi ko kodô horê obon­na.
No wodi nonê go nobês hanire tan­bi­ti­rê­dê hara sata haye, hôrê têdoou­gal ê no dou­wi­ra ko djou­ti.
Fi darou­gol bodod­ji moto­di­rê­dên, ka indê goli­da­bê­bên win­di ê kan­bês hou­wou­bês fabo ka : https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be

Djô­go­di­rin, hara na djo­guê djo­lo­ko
Djô­ni­di­rin djou­dê hara na djo­guê djo­lo­ko, ko hanou­den ê fê kan­bês hôbês lei­di­din, marou­bês mâ bês mara kai­di.
Kô won­ti­dou­gol ê dia­mad­ji­din fô, dêbo, gor­ko, bês ka poli­tique Bruxelles, Flandre, Wal­lo­nie ê noke­li­go, tan­bi­to­bês nô hani­ri kah lei­di Bel­gique dô.

Bôgol nabi­dal tôwou­gal
Kan­ko Béné­dicte Moyer­soen kô sou­ci­nay­dô, waki­li­na dê mod­jo­bês your­me­te­dês, yan­gni­na moto­di­rês wada yeou­te­red­ji fi hobês beben fô ka lei­di  ê no bês tan­bi­to­ra­bês.
Ylan­de­ma 2023, bês dou­bi djo­wi ( 5) thia­pan­dê dje­naye ê dje­gô ( 96) woni ko hiti­di ê gou­rou­pad­ji toso­ki ê nokou­rêd­ji dou­dou­di, ka lecol, nokou­red­ji ka gole­tê, ka thiou­di ka kan­bê maou­nou­be­ben hôdi­don, ka moto­di­rê fi fina tawad­ji, ê lan­bês lei­di Bel­gigue bouye tin­ti­di.
Djo­go­dir­gol wa djo­lo­ko wona wa bôgol, wola anded­ji­ma­bês mid­ji­to ko bês hani detou­gol fi tan­bi­ta­gol­bês ko djou­ti.

Piwoun koun­bês andir­tir­tê ê nokou­red­ji ka fô kafi
Ko djo­lo­kodjes têmê­dê­rê ê sapoye didi (112 000) ko per­sen­ti kan­bês bês ala kai­di lei­di Bel­gique. Mobi­di­ra­bês wa bogol djou­tou­gol ê des nokou­rê kafa­dê, hola dolet djon­ni­dir­gol djou­dês, tan­bi­to­ra­bês ê djou­dê didi no dou­wi­ra.

Tan­bi­ta­gol bogol djou­tou­gol, ko andi­tou­gol kan­ko artiste djô ôn Alain De Clertk, ko golet dja­ma ôn fô, si den golet woni ê kénê ko, fi dja­ma ôn woni ko mobo­ri­ri fi andi­tan­gol­nô, tan­bi­tô, wer­to­ra goleet mako­den.
Den golet djo­lo­ko pôre,  wid­ji­tedes ê nokou­rêd­ji dou­dou­di ê dere Bel­gigue ê kei­dê go, ko firi goto hana wadê­dê djo­lo­ko, ko ywiwô ê adou­na ôn, woni dou­biwô ko ônti­gui mari fi ko kodô horê obon­na.
No wodi nonê go nobês hanire tan­bi­ti­rê­dê hara sata haye, hôrê têdoou­gal ê no dou­wi­ra ko djou­ti.
Fi darou­gol bodod­ji moto­di­rê­dên, ka indê goli­da­bê­bên win­di ê kan­bês hou­wou­bês fabo ka : https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be