მოვჭიმოთ კავშირები, არა ხელბორკილები სოლოდარობის კოლექტიური თანამშრომლობა, რომელიც ხელბორკილებს გარდაქმნის კავშირების ბადედ, ხელბორკილებს,  რომლებსაც ხშირად იყენებენ ემიგრანტებისთვის, მნიშვნელობა არ აქვს საბუთიანიბი არიან თუ უსაბუთო. ხელბორკილებისგან შექმნილი ეს ბადე არის სიმბოლო როგორც მოქალქაეებისთვის ასევე პლოტიკოსებისთვის, ბრუსელში, ფლომანდიაში, ვალონიაში და სხვა ქვეყნებში, რომ უზრუნველყონ მიგრანტებეის სრულფასოვანი მიღება და ინტეგრაციის გრძელვადიანი პროცესი.
სოლიდარობის გიგანტური ბადე ამ ბადის რეალიზება მოხდა მხატვარი ბენედიქტ მოიერსოენის ინიციატივით და  Com­mune hos­pi­ta­lière (სტუმართ მოყვარეობის მუნიციპალიტეტი) საერთო თანამშრომლობით. მთელი ბელგიის მაშტაბით მოხდა მოქალაქეების  ორგანიზებული  მობილიზება, რთა მოიძებნოს მიგრაციის  ახალი კონსტრუქციული ხედვა  და პოზიტიური მიდგომა. 2023 წლის აპრილიდან მოაქლქაები,  5‑თი წლიდან  69 წლამდე, ყოველ დღე ქმნიან ქსელს, პატარ-პატარა ჯგუფებით და ფრაგმენეტებით, სკოლებსში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მოხუცებულთა თავშესაფარებში, კულტურულ თავყრილობებზე და ადგილობრივ თვითშეკრებებზე. ამ ბადის შექმნა  არის სოლოდარობის გამოხატვის ექსპერიმენტი, დავამყაროთ კავშირები, ახალი ნაცნობობა, იდეების გაცვლა და კონკრეტული ქმედებების გააზრება.
სიბოლური თანამშრობლობა საზოგადოებრივ გარემოში მუშაობა ხდება 112 000 ხელბორკილისგან, ეს  რგოლები სიმბოლურად გმოხატავს უსაბუთო ემიგრანტბის რაოდენობას  რომლებიც ბელგიაში ცხოვრობენ, რგოლებსგან შექმნილი ეს ბადე გამოიფინება მთელი ქვეყნის მაშტაბით, რომელიც არის მყარი კავშირების დემონსტრაციის ეტალონი და სურვილი მივიღოთ დევნილები ფართოთ გაშლილი ხელებით. ამ გიგანტური ბადის იდეა ეკუთვნის ალენა დე კლერკის, ხოლო იდეის რეალიზება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ და მხლოდ გაერთიანებული კოლექტიური ურთიერთთანადგომით. ბადის შესაქმნელად გამოყენებული იქნა პლასმასის ხამუთები. შესაძლებელია ხამუთების ხელახალი გადამუშავება და მათი ხელახალი გამოყენება. ეს ბადე შექმნილია მისი გრძელვადიანი გამოყენებისთვის როგორც ბელგიაში ასევე მის საზღვრებს გარეთ, როგორც სიმბოლო და გზავნილი ყველასთვის და ყველგან მიუხედავად ასაკისა და წარმომავლობისა. მიგრაციის პოლიტიკ მომართული უნდა იყვეს  ლტოლვილების ღირსეულ მიღებაზე და უზრუნველყოფდეს ადაპტაციის პროცეს. ამ თემასთან დაკავშირებული სურათები და პარტნიორი ორგანიზაციების სია შეგძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be
მოვჭიმოთ კავშირები, არა ხელბორკილები სოლოდარობის კოლექტიური თანამშრომლობა, რომელიც ხელბორკილებს გარდაქმნის კავშირების ბადედ, ხელბორკილებს,  რომლებსაც ხშირად იყენებენ ემიგრანტებისთვის, მნიშვნელობა არ აქვს საბუთიანიბი არიან თუ უსაბუთო. ხელბორკილებისგან შექმნილი ეს ბადე არის სიმბოლო როგორც მოქალქაეებისთვის ასევე პლოტიკოსებისთვის, ბრუსელში, ფლომანდიაში, ვალონიაში და სხვა ქვეყნებში, რომ უზრუნველყონ მიგრანტებეის სრულფასოვანი მიღება და ინტეგრაციის გრძელვადიანი პროცესი.

სოლიდარობის გიგანტური ბადე
ამ ბადის რეალიზება მოხდა მხატვარი ბენედიქტ მოიერსოენის ინიციატივით და  Com­mune hos­pi­ta­lière (სტუმართ მოყვარეობის მუნიციპალიტეტი) საერთო თანამშრომლობით. მთელი ბელგიის მაშტაბით მოხდა მოქალაქეების  ორგანიზებული  მობილიზება, რთა მოიძებნოს მიგრაციის  ახალი კონსტრუქციული ხედვა  და პოზიტიური მიდგომა.
2023 წლის აპრილიდან მოაქლქაები,  5‑თი წლიდან  69 წლამდე, ყოველ დღე ქმნიან ქსელს, პატარ-პატარა ჯგუფებით და ფრაგმენეტებით, სკოლებსში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მოხუცებულთა თავშესაფარებში, კულტურულ თავყრილობებზე და ადგილობრივ თვითშეკრებებზე.
ამ ბადის შექმნა  არის სოლოდარობის გამოხატვის ექსპერიმენტი, დავამყაროთ კავშირები, ახალი ნაცნობობა, იდეების გაცვლა და კონკრეტული ქმედებების გააზრება.

სოლიდარობის გიგანტური ბადე ამ ბადის რეალიზება მოხდა მხატვარი ბენედიქტ მოიერსოენის ინიციატივით და  Com­mune hos­pi­ta­lière (სტუმართ მოყვარეობის მუნიციპალიტეტი) საერთო თანამშრომლობით. მთელი ბელგიის მაშტაბით მოხდა მოქალაქეების  ორგანიზებული  მობილიზება, რთა მოიძებნოს მიგრაციის  ახალი კონსტრუქციული ხედვა  და პოზიტიური მიდგომა. 2023 წლის აპრილიდან მოაქლქაები,  5‑თი წლიდან  69 წლამდე, ყოველ დღე ქმნიან ქსელს, პატარ-პატარა ჯგუფებით და ფრაგმენეტებით, სკოლებსში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მოხუცებულთა თავშესაფარებში, კულტურულ თავყრილობებზე და ადგილობრივ თვითშეკრებებზე. ამ ბადის შექმნა  არის სოლოდარობის გამოხატვის ექსპერიმენტი, დავამყაროთ კავშირები, ახალი ნაცნობობა, იდეების გაცვლა და კონკრეტული ქმედებების გააზრება.
სოლიდარობის გიგანტური ბადე ამ ბადის რეალიზება მოხდა მხატვარი ბენედიქტ მოიერსოენის ინიციატივით და  Com­mune hos­pi­ta­lière (სტუმართ მოყვარეობის მუნიციპალიტეტი) საერთო თანამშრომლობით. მთელი ბელგიის მაშტაბით მოხდა მოქალაქეების  ორგანიზებული  მობილიზება, რთა მოიძებნოს მიგრაციის  ახალი კონსტრუქციული ხედვა  და პოზიტიური მიდგომა. 2023 წლის აპრილიდან მოაქლქაები,  5‑თი წლიდან  69 წლამდე, ყოველ დღე ქმნიან ქსელს, პატარ-პატარა ჯგუფებით და ფრაგმენეტებით, სკოლებსში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მოხუცებულთა თავშესაფარებში, კულტურულ თავყრილობებზე და ადგილობრივ თვითშეკრებებზე. ამ ბადის შექმნა  არის სოლოდარობის გამოხატვის ექსპერიმენტი, დავამყაროთ კავშირები, ახალი ნაცნობობა, იდეების გაცვლა და კონკრეტული ქმედებების გააზრება.
სიბოლური თანამშრობლობა საზოგადოებრივ გარემოში მუშაობა ხდება 112 000 ხელბორკილისგან, ეს  რგოლები სიმბოლურად გმოხატავს უსაბუთო ემიგრანტბის რაოდენობას  რომლებიც ბელგიაში ცხოვრობენ, რგოლებსგან შექმნილი ეს ბადე გამოიფინება მთელი ქვეყნის მაშტაბით, რომელიც არის მყარი კავშირების დემონსტრაციის ეტალონი და სურვილი მივიღოთ დევნილები ფართოთ გაშლილი ხელებით. ამ გიგანტური ბადის იდეა ეკუთვნის ალენა დე კლერკის, ხოლო იდეის რეალიზება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ და მხლოდ გაერთიანებული კოლექტიური ურთიერთთანადგომით. ბადის შესაქმნელად გამოყენებული იქნა პლასმასის ხამუთები. შესაძლებელია ხამუთების ხელახალი გადამუშავება და მათი ხელახალი გამოყენება. ეს ბადე შექმნილია მისი გრძელვადიანი გამოყენებისთვის როგორც ბელგიაში ასევე მის საზღვრებს გარეთ, როგორც სიმბოლო და გზავნილი ყველასთვის და ყველგან მიუხედავად ასაკისა და წარმომავლობისა. მიგრაციის პოლიტიკ მომართული უნდა იყვეს  ლტოლვილების ღირსეულ მიღებაზე და უზრუნველყოფდეს ადაპტაციის პროცეს. ამ თემასთან დაკავშირებული სურათები და პარტნიორი ორგანიზაციების სია შეგძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be